Hørsholm Musikskole

Hørsholm musikskole

Hørsholm Musikskole tilbyder undervisning i mange forskellige instrumenter og sang og har derudover en række supplerende tilbud såsom hørelære og kor. Desuden tilbyder vi en bred vifte af musikalske aktiviteter målrettet de alleryngste.


Undervisningstilbud

Tilmelding

Hørsholm Musikskole

Om Musikskolen

Arrangementer
Besøg os på Facebook
Nyheder fra horsholm.dk

Godkendelse af sluse i Usserød Å

Afgørelse efter Lov om vandløb, lovbek. nr. 1579 af 8. december 2015. Godkendelse af opsætning af sluse i Usserød Å ved Mortenstrupvej i Hørsholm Kommune - jf. reglerne i vandløbsloven om regulering af vandløb