Bestyrelse

Musikskolens bestyrelse er et samarbejdsorgan for Musikskolens ledelse, lærere, elever og forældre. Bestyrelsen støtter og fremmer Musikskolens aktiviteter og arbejder for god trivsel. Bestyrelsen bidrager til udviklingen af musikskolens virksomhed og fungerer som sparringsorgan for musikskolens daglige ledelse. Bestyrelsen udtaler sig om skolens budget og økonomiske udvikling, i dialog med musikskolens ledelse og det politiske udvalg, hvorunder musikskolens virksomhed hører, og høres ved større ændringer i musikskolens virksomhed.

Bestyrelsen bidrager til at fremme samarbejdet mellem folkeskolen og musikskolen samt mellem hjemmene og musikskolen.

Bestyrelsen tilbydes én plads i ansættelsesudvalget ved ansættelse af musikskolens leder.

Bestyrelsen består af 3-4 forældrerepræsentanter valgt af og blandt forældre til børn der modtager instrumentalundervisning på Hørsholm Musikskole, en repræsentant fra Musikskolens Venner og en repræsentant fra kommunens folkeskoler og 1-2 repræsentanter for musikskolens lærere. I bestyrelsesmøderne deltager desuden musikskolelederen som sekretær uden stemmeret.

Enhver er velkommen til at henvende sig til bestyrelsens medlemmer.
Valg til bestyrelsen foretages hvert 4. år umiddelbart efter valg til kommunalbestyrelse.

Forældrerepræsentanter:

Formand:
Næstformand:

 

Repræsentant for Musikskolens ledelse:

Musikskoleleder Oluf Hildebrandt-Nielsen Tlf. 4849 6010 

 

Repræsentant for Musikskolens lærerråd:

Formand Charlotte Wested Tlf. 4465 6339

Repræsentant for Musikskolens Venner:

Formand  Lena Westphal Tlf. 5135 8442 

Repræsentant for folkeskolerne:

Indskolingsleder Jesper Hviid Andersen Tlf: 5366 7656 eller 4849 6463