Priser

Priser og betaling

Undervisningen betales månedsvis forud. Første rate forfalder 1. august og sidste rate forfalder 1. juni - i alt 11 rater.
Børneholdene starter i september, hvorfor der kun betales 10 rater.
På fagene Kor og Hørelære betales to halvårlige rater.

Ud over betaling for undervisning påregner musikskolen en årlig afgift til Copydan, der bl.a. dækker kopiering af noder. Afgiften opkræves pr. tilmeldte fag for eleven. Den årlige afgift er på 35 kr. for eneundervisning og 20 kr. for holdundervisning.

Undervisningsart Månedligrate Beløb

2 elever i 40 min. ugentligt pr. elev

11

564,- kr.

2 elever i 50 min. ugentligt pr. elev

11

648,- kr.

Eneundervisning i 30 min. ugentligt pr. elev

11

735,- kr.

Eneundervisning i 45 min. ugentligt pr. elev
(Kun for øvede elever efter aftale med læreren)

11

934,- kr.

Talentelever 11 1062,- kr.

Kor og hørelære


Halvårlig pris

Kor 
Hørelære og musikteori 

2

695,- kr.

Hold for de yngsteBabybongo
Musik og leg
Musikgryden
Rytmeboksen

10
10
10
10

319,- kr.

Instrumentleje    Halvårlig pris
Instrumentleje  2  590,- kr.
Leje af instrument i sommerferien    Beløb
Sommerferieleje  1  290,- kr.