Talentliniekoncert den 22. maj kl. 19:00 i Hørsholm Kirkes sognegård

Talentlinieelever fra Hørsholm Musikskole spiller koncert i sognegården ved Hørsholm Kirke