Nyheder

Budgetreduktioner på Musikskolen 2019

 

Som man har kunnet læse i dagspressen er Hørsholm kommune alvorligt økonomisk udfordret i 2019.
Som en del af den økonomiske genopretningsplan har Musikskolen udfærdiget en handleplan, som indeholder besparelser, som ikke kan undgå at påvirke brugere og ansatte.
Som konsekvenser vil man kunne opleve:

 • Musikskolens undervisning vil konsekvent blive aflyst ved sygdom, omsorgs- og seniordage mv. uden vikardækning. Der udbetales dekort efter gældende regler fra 3. aflysning.
  Kun i ganske særlige tilfælde med længerevarende sammenhængende aflysninger vil der vikarbesættes.

 • Der vil kunne opleves længere ventelister på Musikskolens fag.

 • Musikskolen vil kun i begrænset omfang kunne oprette nye aktiviteter og hold.
  Aktuelt vil der f.eks. ikke blive oprettet nye efterspurgte hold med Musik og Leg og Babybongo.

 • Musikskolen forventer ikke aktuelle nedvarslinger af lærernes ansættelser.
  Dette vil imidlertid kunne forekomme i løbet af året, f.eks. som følge af markante ændringer i elevsammensætningen.

 • Musikskolen udviser generel forbrugstilbageholdenhed. Indkøb, reparation og vedligehold af instrumenter såvel som klaverstemninger vil derfor holdes på et absolut minimum.

 • Musikskolens samarbejde med og deltagelse i folkeskolernes musikundervisning reduceres til et minimum med enkelte målrettede projekter, hvor det findes mest hensigtsmæssigt.
 • Hørsholm Musikskole deltager ikke i Musikskolernes dag i TIVOLI 2019.
 • Musikskolens lærere deltager kun i kurser og videreuddannelse, hvor det er bydende nødvendigt for musikskolens drift.
 • Musikskolen vil muligvis være mindre synlig ved arrangementer rundt om i kommunen.