Nyheder

Musikskolens retningslinier vedrørende Coronavirus

Musikskolen tager smittefaren af Coronavirussen meget alvorligt, og følger sundhedsstyrelsens anbefalinger. Her kan du se, hvilke tiltag vi har sat i gang i på musikskolen, og hvad du som elev bør gøre. 

Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Vi holder os løbende orienteret på Sundhedsstyrelsens hjemmeside https://www.sst.dk/ om udviklingen og følger Styrelsens anbefalinger. 

Vi opfordrer – som Styrelsen anbefaler - medarbejderne til at være opmærksomme på at forebygge smitte jf. vanlig praksis for forebyggelse af smittespredning. Der er sat håndsprit ind i alle lokaler, og elever bliver bedt om at spritte hænder af inden de rører instrumenterne.

Sådan forebygges smitte:

  • God håndhygiejne, primært håndvask, evt. hånddesinfektion, hvis hænderne er rene og tørre
  • Undgå kontakt med personer, der har symptomer på forkølelse og/eller luftvejsinfektion
  • Host eller nys i engangslommetørklæde, alternativt i albuebøjningen

Hvad bør du gøre som elev/forælder

Hvis du føler dig på toppen, vil vi rigtig gerne have besøg af dig. Men husk at være ekstra opmærksom på din hygiejne, som er endnu vigtigere nu.

Føler du dig syg, skal du tage hensyn til andre og blive hjemme, indtil du igen er frisk. Det gælder også uafhængigt at Coronavirussen.

Sundhedsstyrelsen har desuden anbefalet, at alle som har været i et af risikoområderne og er kommet hjem fra og med den 2. marts 2020 bliver hjemme i 2 uger.                              

Risikoområderne er aktuelt fire provinser i Norditalien (Lombardiet, Emilia-Romagna, Piemonte og Veneto), hele Iran, hele Kina samt den nordlige del af Sydkorea. 

Listen vil løbende (dagligt) blive opdateret. Den seneste generelle information kan altid tilgås på Sundhedsstyrelsens hjemmeside:

https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar