Om Musikskolen

Musikskolens formål

Hørsholm Musikskole blev grundlagt i 1967 og har til huse i Hørsholms tidligere rådhus for enden af Hovedgaden. Musikskolen tilbyder undervisning i mere end 30 forskellige instrumenter samt i sang og hørelære.

Det er Musikskolens formål at udvikle elevernes musikalske evner og gennem aktiv musikudøvelse at fremme elevernes forståelse og oplevelse af musik som almen menneskelig og kunstnerisk udtryksform.

Musikskolens mål med undervisningen er, at den enkelte elev opnår højst mulig beherskelse af sit instrument. Målet er endvidere at skabe grundlag for elevens samarbejde i vokal- og instrumentalgrupper til befordring af aktive og gode fritidsinteresser samt - for særligt talentfulde elever - også at skabe grundlag for en videregående uddannelse og professionel karriere.
 
Hørsholm Kommunale Musikskole er placeret under Sport- Fritids- og Kulturudvalgets ansvarsområde. Musikskolens bestyrelse varetager pædagogiske og andre principielle spørgsmål.