Priser og tilmelding

Hørsholm Musikskole

Der er nu åbent for gentilmelding og tilmelding til sæson 2019/2020.

 

Gratis supplerende tilbud til elever på Musikskolen

Kor, hørelære samt skolens store udbud af sammenspilsundervisning er gratis for elever, der allerede er tilmeldt instrumentalundervisning.

Søskende- og flerfagsrabat

Søskende kan få 25% rabat på det billigste af de samlede tilmeldte fag. For at rabatten kan udløses, er det et krav, at alle familiens aktiviteter registreres på samme betaler-cpr-nummer ved tilmelding eller gentilmelding. Der gives flerfagsrabat på 25% af det billigste af de tilmeldte fag, hvis man har mere end én aktivitet, hvoraf den ene er instrumentalundervisning.

Bemærk, at samme betaler ikke kan få begge typer rabatter samtidig. Det er enten flerfagsrabat eller søskenderabat. Et søskendepar, hvoraf den ene går til mere end én aktivitet, vil således stadig få søskenderabat, men ikke også flerfagsrabat.

Hvis to søskende går til én aktivitet hver, bortfalder rabatten, hvis den ene bliver udmeldt.

Friplads

Friplads beregnes på basis af indkomstgrundlag og kan maksimalt udgøre 50 % af undervisningens pris. Der kan ikke søges friplads for instrumentleje. Ansøgningsblanket kan fås ved henvendelse til Musikskolens administration. Der skal påregnes en sagsbehandlingstid på minimum en måned, og i den periode skal der betales kontingent. Hvis ansøgningen om friplads imødekommes, reguleres eventuelt indbetalte kontingenter efterfølgende.