Optagelse på Hørsholm Musikskole

Tilmelding til undervisningen på Hørsholm Musikskole foretages hele året. For de elever, der allerede går på et fag, er det dog vigtigt de gentilmelder sig faget inden gentilmeldingsfristens udløb. Der sendes mail om dette, men det er typisk i starten af maj.
Man kan melde sig til et hvilket som helst fag hele året. Er der plads bliver man kontaktet af læreren (i nogle tilfælde kontoret), med henblik på at starte hurtigst muligt.
Er der ikke plads lige nu kommer man på en venteliste, og vil blive kontaktet af læreren, når der er plads.
Det er gratis at stå på venteliste. Ventelistepladsen skal også gentilmeldes ved sæsonskift.
Førsteårselever har en prøvetid på tre måneder, inden for hvilken man kan udmelde sig med en måneds varsel fra næstkommende første. Efter prøvetiden er udmeldingsfristen tre måneder fra næstkommende første.

Du skal tilmelde dig musikskolens undervisning elektronisk ved at benytte tilmeldingslinket her på hjemmesiden. Har du spørgsmål til tilmelding, soloundervising eller hold er du velkommen til at kontakte musikskolens administration på telefon 4849 6000.

Mødedag, tidspunkt, lokale og lærers navn udsendes inden sæsonstart.
Musikskolens sæsonstart ligger et par dage efter skoleårets start, afhængigt af elevens konkret tildelte ugedag. Ændring af undervisningstidspunkt kan kun undtagelsesvis ske ved henvendelse til læreren.

 

Bor du ikke i Hørsholm kommune, skal ét af følgende vilkår være opfyldt før, vi kan tilbyde dig en plads på Hørsholm Musikskole:

  • Hjemkommunen giver på baggrund af begrundet ansøgning tilsagn om at betale kommuneandelen af udgiften for elevens deltagelse i instrumentalundervisning.

 

  • Soloelever fra andre kommuner vil kunne blive optaget på Hørsholm Musikskole, hvis der er tilsagn fra bopælskommunen om betaling af den kommunale andel af betalingen.

Soloelever vil dog kun kunne blive optaget på Hørsholm Musikskole, hvor der er ledig kapacitet hos instrumentallærerne og ikke er venteliste med borgere fra Hørsholm kommune. Der vil ikke blive ansat ekstra undervisere, eller udvides ansættelsesgrad hos eksisterende lærere på baggrund af elever fra andre kommuner.

Deltagelse på de store før- og indskolingshold som Musik og leg, Rytmeboks og Musikkarrusellen kan opnås mod en merbetaling på 20% ift. deltagerbetalingen pr. dags dato.
Dette gælder dog kun, hvis der er plads på de eksisterende hold. Der vil ikke blive oprettet ekstra hold på baggrund af elever fra andre kommuner.