Optagelse

Tilmelding til undervisningen på Hørsholm Musikskole foretages hele året. For de elever, der allerede går på et fag, er det dog vigtigt de gentilmelder sig faget inden gentilmeldingsfristens udløb. Der sendes mail om dette, men det er typisk i starten af maj.
Man kan melde sig til et hvilket som helst fag hele året. Er der plads bliver man kontaktet af læreren (i nogle tilfælde kontoret), med henblik på at starte hurtigst muligt.
Er der ikke plads lige nu kommer man på en venteliste, og vil blive kontaktet af læreren, når der er plads.
Det er gratis at stå på venteliste. Ventelistepladsen skal også gentilmeldes ved sæsonskift.
Førsteårselever har en prøvetid på tre måneder, inden for hvilken man kan udmelde sig med en måneds varsel fra næstkommende første. Efter prøvetiden er udmeldingsfristen tre måneder fra næstkommende første.

Du skal tilmelde dig musikskolens undervisning elektronisk ved at benytte tilmeldingslinket her på hjemmesiden. Har du spørgsmål til tilmelding, soloundervising eller hold er du velkommen til at kontakte musikskolens administration på telefon 4849 6000.

Mødedag, tidspunkt, lokale og lærers navn udsendes inden sæsonstart.
Musikskolens sæsonstart ligger et par dage efter skoleårets start, afhængigt af elevens konkret tildelte ugedag. Ændring af undervisningstidspunkt kan kun undtagelsesvis ske ved henvendelse til læreren.