Priser

Priser og betaling

Undervisningen betales månedsvis forud. Første rate forfalder 1. august og sidste rate forfalder 1. juni - i alt 11 rater.
Børneholdene starter i september, hvorfor der kun betales 10 rater.
På fagene Kor og Hørelære betales to halvårlige rater.

Ud over betaling for undervisning påregner musikskolen en årlig afgift til Copydan, der bl.a. dækker kopiering af noder. Afgiften opkræves pr. tilmeldte fag for eleven. Den årlige afgift er på 35 kr. for eneundervisning og 20 kr. for holdundervisning.

Undervisningsart Rater Beløb

2 elever i 40 min. ugentligt pr. elev

11

575,- kr.

2 elever i 50 min. ugentligt pr. elev

11

660,- kr.

Eneundervisning i 30 min. ugentligt pr. elev

11

749,- kr.

Eneundervisning i 45 min. ugentligt pr. elev
(Kun for øvede elever efter aftale med læreren)

11

952,- kr.

Talentelever 11 1085,- kr.

Kor og hørelære


Halvårlig pris

Kor

2

490,-

Hørelære 2 490,-

Hold for de yngsteBabybongo 12-ugers forløb 1 600,-
Musik og leg 10 290,-
Musikgryden 10 290,-
Rytmeboks 10 325,-
Instrumentleje    Halvårlig pris
Instrumentleje  2  590,- kr.
Leje af instrument i sommerferien    Beløb
Sommerferieleje  1  290,- kr.