Musikundervisning i institutioner

Musik er givende i sig selv. Men musikaktiviteter kan også være med til at styrke børns kompetencer på mange andre områder, fx sprogligt, motorisk kreativt og socialt. Derfor tilbyder Hørsholm Musikskoles musikpædagoger at tage ud til kommunens institutioner og give et frisk musikalsk pust og komme med nye ideer til musikaktiviteter i hverdagen.

Et undervisningsmodul består af et planlægningsmøde mellem musikpædagog og institutionspersonale samt seks besøg af musikpædagogen, der hver gang underviser i to lektioner à 45 min. - gerne fordelt på to forskellige børnegrupper.

Undervisningen kan også foregå på Musikskolen, hvor der er et stort lyst lokale samt et bredt udvalg af musikinstrumenter og andre materialer til rådighed. I så fald er det muligt at fordele undervisningen over 12 dage med 1 lektion á 45 min. pr. gang.

Pris pr. modul: 6.800 kr.

Undervisningen kan efter ønske forlænges med flere moduler.

Tilmelding
Kontakt musikskolen på musikskolen@horsholm.dk og få tilsendt en kontrakt.