Sammenspilstilbud

Musikskolen tilbyder alle instrumentalelever gratis deltagelse i sammenspil og kor som en supplerende del af undervisningen. Vi prioriterer sammenspil højt, og vi bestræber os på at kunne tilbyde sammenspil til alle elever, så snart de aldersmæssigt og instrumentalt er modne til det.

Ved sammenspil lærer eleverne at lytte, at opleve rytme og klang, og de bruger deres instrument i aktivt fællesskab med andre.

Orkestre og sammenspil

Vi bestræber os på at kunne tilbyde sammenspil til alle elever, der modtager undervisning på et instrument. Udover nogle for musikskolen traditionsrige ensembler, opretter vi sammenspilshold efter elevernes alder og standpunkt i kortere eller længere perioder i skoleåret. 

Oplysninger om undervisningsforløb, forventet hjemmearbejde, minimumskrav til øveinstrument, instrumentkøb og vedligeholdelse m.v. kan fås ved henvendelse til barnets lærer.

Ønsker eleven at deltage i sammenspil, markeres det med et særskilt kryds på tilmeldingsblanketten. Angiv evt. hvilket sammenspil eleven ønsker. Instrumentallæreren vejleder gerne eleven i at finde det relevante sammenspilstilbud.

Vi opfordrer også eleverne til at deltage i teori- og hørelære som et vigtigt supplement til instrumental-undervisningen.