Tilbud til de yngste - forskole- og indskolingshold

Undervisere:
Anja Strøm tlf. 51785917
Lars Harboe tlf. 22402773

Gennem musikalsk leg og bevægelse i en tidlig alder udvikles ikke bare barnets musikalitet og rytmeforståelse. Sprog, motorik, intellekt, fantasi og kreativitet stimuleres også på en sjov og naturlig måde. Derfor har Musikskolen mange tilbud til de yngste i aldersgruppen 0-7 år. Hvis du har spørgsmål til de enkelte hold eller vil vide mere om tilbuddene til de yngste, er du velkommen til at kontakte underviserne eller musikskolens administration.

Børn synger sammen

I løbet af sæsonen bliver der afholdt fire Børn synger sammen-arrangementer for børn 1-5 år sammen med en voksen. Vi synger både nye og gamle børnesange. Nogle af sangene vil være med fagter eller sjove dukker til. Andre ledsages af klaver, harmonika eller tromme.

Arrangementerne foregår i lokale C9

Arrangementsdatoerne kan findes på hjemmesiden under aktiviteter.

Arrangementerne er gratis, kræver ingen tilmelding og annonceres i starten af sæsonen.