Teori og hørelære

Hørelære og musikteori er faget, hvor man lærer, hvordan musikken er skruet sammen. Man kan populært sige, at stoffet i hørelære og musikteori er det samme, hvor det i hørelære tilegnes gennem øret og i musikteori tilegnes gennem nodelæsning og analyse. Faget er således en stærk støtte i forbindelse med tilegnelsen af musikalske og instrumentale kompetencer på alle niveauer. Derfor tilbyder Musikskolen en flertrinsraket af undervisning inden for disse områder.