Komposition

Underviser: Steingrimur Rohloff, tlf: 5058 4645

Du lærer at komponere og nedskrive musikalske idéer med inddragelse af indføring i instrumenternes muligheder, klanglige særpræg og spilletekniske forhold. Gennem øvelser skrives små satser for forskellige instrumentsammensætninger, og der kan laves arrangementer for musikskolens sammenspilsgrupper.

Faget fungerer betalingsmæssigt som 30 min. soloundervisning, hvor der tages hånd om den enkelte elevs kreative visioner, og der kan for de yngste elever oprettes hold, hvor 2 elever deler 40 min.