Det er Musikskolens formål at udvikle elevernes musikalske evner og gennem aktiv musikudøvelse at fremme elevernes forståelse og oplevelse af musik som almen menneskelig og kunstnerisk udtryksform.

Musikskolens mål med undervisningen er, at den enkelte elev opnår højst mulig beherskelse af sit instrument. Målet er endvidere at skabe grundlag for elevens samarbejde i vokal- og instrumentalgrupper til befordring af aktive og gode fritidsinteresser samt - for særligt talentfulde elever - også at skabe grundlag for en videregående uddannelse og professionel karriere.