Undervisere:
Marie Hansen
Ulla Lau Hyldgaard
Oscar Mukherjee

Gennem musikalsk leg og bevægelse i en tidlig alder udvikles ikke bare barnets musikalitet og rytmeforståelse. Sprog, motorik, koncentration og indlæringsevne, fantasi og kreativitet stimuleres også på en sjov og naturlig måde. Derfor har Musikskolen mange tilbud til de yngste i aldersgruppen 0-7 år. Hvis du har spørgsmål til de enkelte hold eller vil vide mere om tilbuddene til de yngste, er du velkommen til at kontakte underviserne eller musikskolens administration.

Førskole- og indskolingshold

Onsdag kl. 16:00-16:45
Underviser Marie Hansen 

Musik og leg, 1–2 år + en voksen

Vi synger, danser, spiller, rasler og meget mere. Målet er at skabe en hyggelig og tryg musikalsk stund, hvor samværet mellem børnene og deres forældre/bedsteforældre vægtes højt. Med musikken i centrum er der yderligere fokus på at udvikle børnenes sprog og motorik. Udover instrumenter vil vi også lege med bolde, tørklæder, bondegårdsdyr og mange andre ting, der gør musikken sjov og lærerig.

Torsdag 16:30-17:15
Underviser Marie Hansen tlf. 

Musik og leg, 3–4 år + en voksen

Her udnyttes barnets skønne fantasi og lyst til leg, når børnene skal lære musikkens verden at kende. Vi synger, spiller på rytmeinstrumenter, lytter, digter, hopper og danser. Vi udforsker og afprøver vores stemme og krop. Børnene udvikles musikalsk, men der er også fokus på at udvikle børnene motorisk, socialt og sprogligt.

Tirsdag 16:30-17:15

Onsdag 17:05-17:50

Underviser Marie Hansen tlf. 23 80 41 25 og Morten Lunding-Møller tlf. 23 81 35 99

Musikgryden, 4–6 år uden voksen

Vi skal først og fremmest synge og spille en masse. Børnene får prøvet instrumenter som trommer, xylofon, boomwhackers, klaver samt diverse rytmeinstrumenter. Men vi skal også lytte, digte, hoppe, danse, rime og meget mere. Der er på dette hold særligt fokus på puls, koordination, sprog, stemme, motorik og sociale kompetencer. Alt sammen helt afgørende kompetencer, hvis børnene senere skal i gang med at lære et instrument. Det hele er selvfølgelig pakket ind i leg og fantasi, så glæden ved musik er i centrum, men samtidigt stilles der krav til børnene. Man går typisk på dette hold sæsonen lige før 0. klasse. Musikgryden spiller koncert 1 – 2 gange årligt for forældre, søskende og bedsteforældre.

Undervisere:
Marie Hansen tlf.
Sofie Schelde Sløk Pt. på barsel

Undervisningen foregår på barnets hjemskole.

Her skal der synges, spilles og læres rytmer. Der er særligt fokus på, at børnene får udviklet nogle af de grundlæggende musikalske kompetencer såsom deres pulsfornemmelse, koordination og evnen til at lytte aktivt. For at spille musik sammen er man nødt til at samarbejde, så dette er selvsagt også et vigtigt punkt i undervisningen. Der vil i Rytmeboks være begyndende nodelære og sammenspil med instrumenter som trommer, lydkasser, xylofoner, klokkespil, boomwhackers og diverse rytmeinstrumenter. Vi bruger ligeledes vores krop og hele gulvet i musiklokalet, når vi lærer at spille musik. Holdet spiller koncert 1 – 2 gange årligt. Undervisningen foregår på barnets skole.

Rungsted Private Realskole 0. kl.
Torsdag 14:15-15:00
Underviser Marie Hansen

Vallerødskolen 0. kl.
Mandag 13:50-14:35
Underviser Sofie Schelde Sløk

Usserød Skole 0. kl.
Torsdag 13:45-14:30
Underviser Sofie Schelde Sløk

Rungsted Skole 0. kl.
Tirsdag 13:40-14:25
Underviser Sofie Schelde Sløk

Hørsholm skole 0. kl.
Onsdag 13:40-14:25
Underviser Marie Hansen

 

Undervisere:
Marie Hansen tlf. 
Sofie Schelde Sløk Pt. på barsel

Musikkarrusel for 1.- 2.-klasse

Holdet er for dig, der er glad for musik, men endnu ikke har besluttet, hvilket instrument du gerne vil spille på. I løbet af sæsonen vil børnene blive præsenteret for diverse instrumenter, som de prøver at spille på. Vi skal bl.a. spille på forskellige blæseinstrumenter, slagtøj og accordeon. I perioder vil børnene få låneinstrumenter med hjem, så de har mulighed for at øve hjemme. Der er en fast gennemgående lærer på holdet, som i perioder får besøg af nogle af musikskolens andre instrumentallærere.

Samtidigt med det instrumentale er der selvfølgelig fokus på at udvikle børnenes musiske kompetencer generelt. Vi arbejder med koordination, sang, rytmer og puls samt nodelære og musiske begreber gennem sjove spil. Dette hold er fortsættelsen til rytmeboks. Det er dog også muligt at deltage, selvom man ikke har gået til Rytmeboks. Holdet spiller koncert 1 – 2 gange årligt.

 

Rungsted Private Realskole 1. og 2. kl.
Underviser Marie Hansen
Torsdag 15.10 - 15.55

 

Vallerødskolen 1. og 2. kl.
Underviser Sofie Schelde Sløk
Mandag 14.45 - 15.30

 

Rungsted Skole 1. kl.
Underviser Sofie Schelde Sløk
Tirsdag 14.35 - 15.20

 

Rungsted Skole 2. kl.
Underviser Sofie Schelde Sløk
Tirsdag 15:30 - 16.15

 

Hørsholm skole 1. og 2. kl.
Underviser Marie Hansen
Onsdag 13:40 - 14:25

 

Usserød skole 1. og 2. kl.
Underviser Sofie Schelde Sløk
Torsdag 14.40 - 15.25