Strygerskolen

Hørsholm musikskole har en mangeårig tradition for højt niveau for strygersammenspil. Det skyldes ikke mindst vores strygerskole, som består af en række strygeorkestre i progressiv stigende sværhedsgrad som følger elevernes alder og udvikling.

Så snart eleven er klar til at deltage i sammenspil, vil han eller hun få tilbud derom. Indplaceringen på sammenspilshold foretages af lærerne på en måde, så der dannes velfungerende hold, og med hensyntagen til passende tekniske udfordringer, da fokus skal kunne være på de aspekter som netop kun kan læres ved at spille sammen med andre.

Sammenspil er en integreret del af undervisningen, og kun ved at deltage i både eneundervisning og sammenspil vil eleven få det størst mulige udbytte af undervisningen.

Lige så stor som den faglige er den sociale betydning af sammenspil, og der er igennem årene opstået mange langvarige venskaber.

Vi bestræber os på mindst én gang om året at arrangere koncerter, øveweekender eller ture, hvor flere hold spiller sammen til gensidig inspiration og styrkelse af fællesskabet blandt eleverne. For de dygtigste elever kan der være mulighed for at deltage i udvekslingsprojekter såsom stævner med elever fra vores nordiske venskabsbyer, eller lignende.

Læs om de enkelte orkestre i fanerne nedenfor.