Da Capo-Strygerne

I Da Capo-Strygerne arbejdes der videre med de områder der blev påbegyndt i Juniorstrygerne, men nu også i vanskeligere sammenhæng (f.eks. b-tonearter, mere komplekse akkorder, begyndende positionsspil).

Et andet mål er udvikling af stilbevidsthed samt en basisviden om, hvordan vi rent teknisk får de forskellige stilarter til at lyde rigtigt. Repertoiret omfatter udover lettere klassisk musik og folkemusik også arrangementer af f.eks. musical- eller filmmusiknumre eller jazzinspireret musik.

Da Capo-Strygerne optræder flere gange om året i musikskolesammenhæng eller ved besøg i folkeskolen eller på plejehjem.

I løbet af sæsonen kan der indlægges en periode med alternativ undervisning, f.eks. nogle timer i improvisation.