Instrumentalundervisning og sang

Underviser: Louise Kristensen tlf: 2829 7941(på barsel)
Vejledende startalder: 6 år

Accordeonet er nært beslægtet med harmonikaen.

Ud over harmonikaens funktioner er et accordeon udstyret med et converter-register. Dette kan skifte alle knapper i bassen til enkelttoner, så man selv kan bygge sine akkorder op, og det gør et accordeon i stand til at spille mere udvidede og avancerede klange. Instrumentet er populært hos nutidens komponister - mange har skrevet nye værker for det. Små børnemodeller af instrumentet kan lejes på musikskolen.

Læs også om harmonikaen længere nede på listen.

Underviser: Louise Hjorth Hansen tlf: 2574 4626
Vejledende startalder: 6 år

Blokfløjten er et lettilgængeligt instrument, som tilmed er ret billigt i anskaffelse. En del elever fortsætter med at spille blokfløjte i mange år, mens andre bruger instrumentet som et springbræt til et andet instrument.

Man begynder på en sopranblokfløjte. Efter få år kan eleven deltage i sammenspil, hvor vi også anvender de større alt-, tenor- og basblokfløjter.

Undervisere:
Jutta Scholz tlf: 6139 7239
Martha Marie Knudsen tlf: 2163 3164
Vejledende startalder: 7-8 år

Bratschen er violinens storesøster. Den har en dybere klang end violinen og er fire til seks cm. længere. Bratschens størrelse gør, at der er længere mellem tonerne på gribebrættet. Derfor skal hånden have en større fleksibilitet, og i forhold til buen bruger man en anden teknik, når man spiller på instrumentet.

Strygeinstrumenterne generelt
Violin, bratsch (viola), cello (violoncello) og kontrabas indgår i mange forskellige musikalske sammenhænge. Hvor violin, bratsch og cello i lige stor grad er både solo- og sammenspilsinstrumenter, bruges kontrabassen primært i sammenspillet, selvom den også sagtens kan bruges til at spille melodier på.

Sammenspil for strygere
For alle strygeinstrumenter gælder, at sammenspil er en integreret og væsentlig del af undervisningen. Sammenspil giver - ud over musikalske oplevelser - mulighed for et helt specielt kammeratskab. Sideløbende med den ugentlige enetime vil eleven få tilbud om at deltage på et sammenspilshold, så snart han eller hun er moden til det. Hold oprettes i kortere eller længere perioder og tilpasses elevernes niveauer. Musikskolen anbefaler stærkt, at alle strygerelever tager imod dette tilbud, som er gratis.

Hvornår kan man begynde?
Dette er individuelt - motivationen er den mest afgørende faktor. Derudover er en vis fysisk og mental modenhed forudsætning for, at barnet kan få udbytte af undervisningen. For elever, der begynder meget tidligt, stiller Musikskolen store krav til, at forældrene deltager i både undervisning og øvning.

Vejledende minimum-alder
Violin 5-8 år
Bratsch 7-8 år
Cello 5-8 år
Kontrabas 7-10 år

Kontakt gerne strygerlærerne, hvis du er i tvivl.

Lektionslængde
Vi har erfaringer med, at det for strygerinstrumenter ikke giver mening at have lektionslængder på under 30 minutter, da tid til stemingen af instrumentet, såvel som de fysiske og intonationsmæssige udfordringer på disse instrumenter er ganske omfattende. Det er derfor kun muligt at tilmelde sig violin, bratsch, cello og kontrabas på 30 minutters lektionslængde på Hørsholm Musikskole.

Hvilke krav skal eleven opfylde?
Eleven behøver ingen musikalske eller instrumentale forkundskaber for at kunne begynde på et strygeinstrument. Udover at møde op til undervisningen skal eleven være indstillet på at øve dagligt derhjemme. Hvor megen og hvilken slags øvning, der kræves, afhænger af elevens alder og instrumentale standpunkt. Læreren vil vejlede om dette.

Hvad kræves af forældrene?
Musikalske eller instrumentale forkundskaber hos forældrene er ingen betingelse. For at hjælpe til, at ens barn får en livlslang glæde og berigelse ved at lære at spille og indgå i musikalske sammenhænge med andre, er det derimod nødvendigt, at forældrene udviser en stor interesse for barnets spil.

Hvis barnet starter meget tidligt med at modtage undervisning på et strygeinstrument, er det en forudsætning, at en af forældrene følger alle undervisningstimer og øver dagligt med barnet derhjemme. Generelt kan børn under ca. 11 år ikke selv tage ansvar for deres øvning. De har typisk brug for støtte hertil på forskellig vis. Også større børn kan have behov for, at forældrene hjælper dem med at planlægge deres øvetid.

Underviser: Thomas Asli tlf: 6110 1985
Vejledende startalder: 5-8 år

Celloen er strygerfamiliens næstdybeste instrument, som spilles siddende. Celloen indgår i mange forskellige musikalske sammenhænge, bl.a. i symfoniorkesteret, strygekvartetten og klavertrioen. Instrumentet bliver overvejende brugt i klassisk musik, men man hører det også tit i rytmiske sammenhænge, hvor dets melodiske egenskaber og bløde klang giver en stemningsfuld effekt.

Strygeinstrumenterne generelt
Violin, bratsch (viola), cello (violoncello) og kontrabas indgår i mange forskellige musikalske sammenhænge. Hvor violin, bratsch og cello i lige store dele er både solo- og sammenspilsinstrumenter, bruges kontrabassen i højere grad i sammenspillet, selvom den også sagtens kan bruges til at spille melodier på.

Sammenspil for strygere
For alle strygeinstrumenter gælder, at sammenspil er en integreret og væsentlig del af undervisningen. Sammenspil giver - ud over musikalske oplevelser - mulighed for et helt specielt kammeratskab. Sideløbende med den ugentlige enetime vil eleven få tilbud om at deltage på et sammenspilshold, så snart han eller hun er moden til det. Hold oprettes i kortere eller længere perioder og tilpasses elevernes niveauer. Musikskolen anbefaler stærkt, at alle strygerelever tager imod dette tilbud, som er gratis.

Hvornår kan man begynde?
Dette er individuelt - motivationen er den mest afgørende faktor. Derudover er en vis fysisk og mental modenhed forudsætning for, at barnet kan få udbytte af undervisningen. For elever, der begynder meget tidligt, stiller Musikskolen store krav til, at forældrenes deltager i både undervisning og øvning.

Vejledende minimum-alder
Violin 5-8 år
Bratsch 7-8 år
Cello 5-8 år
Kontrabas 7-10 år

Kontakt gerne strygerlærerne, hvis du er i tvivl.

Lektionslængde
Vi har erfaringer med, at det for strygerinstrumenter ikke giver mening at have lektionslængder på under 30 minutter, da tid til stemingen af instrumentet, såvel som de fysiske og intonationsmæssige udfordringer på disse instrumenter er ganske omfattende. Det er derfor kun muligt at tilmelde sig violin, bratsch, cello og kontrabas på 30 minutters lektionslængde på Hørsholm Musikskole.

Hvilke krav skal eleven opfylde?
Eleven behøver ingen musikalske eller instrumentale forkundskaber for at kunne begynde på et strygeinstrument. Udover at møde op til undervisningen skal eleven være indstillet på at øve dagligt derhjemme. Hvor megen og hvilken slags øvning, der kræves, afhænger af elevens alder og instrumentale standpunkt. Læreren vil vejlede om dette.

Hvad kræves af forældrene?
Musikalske eller instrumentale forkundskaber hos forældrene er ingen betingelse. For at hjælpe til, at ens barn får en livlslang glæde og berigelse ved at lære at spille og indgå i musikalske sammenhænge med andre, er det derimod nødvendigt, at forældrene udviser en stor interesse for barnets spil.

Hvis barnet starter meget tidligt med at modtage undervisning på et strygeinstrument, er det en forudsætning, at en af forældrene følger alle undervisningstimer og øver dagligt med barnet derhjemme. Generelt kan børn under ca. 11 år ikke selv tage ansvar for deres øvning. De har typisk brug for støtte hertil på forskellig vis. Også større børn kan have behov for, at forældrene hjælper dem med at planlægge deres øvetid.

 

Underviser: Mikkel Risum tlf: 2670 6599
Vejledende startalder: 9 år

Mange tror, at elbassen blot er en anden slags guitar. Men elbassen udfylder en helt anden rolle i musikken. Når du spiller bas, udgør du rygraden i bandet. Du er ansvarlig for, at de øvrige instrumenter - trommer, guitar og klaver - hænger sammen, for de lytter alle efter bassens dybe bundtoner. En dygtig elbassist får musikken til at rykke helt ned i maven.

Selvfølgelig er der også rig mulighed for, at du kan blære dig med en solo eller lækre fills, når du bliver rigtig god.

Elbassen er vigtig i alle former for rytmisk musik, så hvis du øver dig flittigt, vil der altid være brug for dig i bandsammenhæng.

Vejledende startalder: 11 år

Fagotten er vores dybeste træblæser. Musikskolen råder over fagotter til udlån og vil skaffe en lærer ved behov.

Undervisere:


Martin Møller tlf: 2335 8121
Christophe Dejour tlf: 2046 0853
Mikkel Risum tlf: 2670 6599
Vejledende startalder: 8 år

At kunne spille mere eller mindre på en guitar har været uhyre populært i snart to generationer. Hvilket hjem har ikke i dag en guitar hængende på væggen? Instrumentet appellerer med sin klang og tonerigdom, om det så er klassisk guitar eller moderne rytmer, til stort set alle, uanset forudsætninger og alder.

Guitaren har folkelige rødder. Den kan bruges både til akkompagnement og solooptræden, ikke mindst: i utallige sammenspilsmuligheder, hvor de sociale dyder er i fokus. Med sin spændvidde indenfor alle genrer har den op til flere familiemedlemmer, som elguitar, westernguitar, oktav-, alt-, tenor- og basguitar.

I undervisningsøjemed tilrådes det at begynde på den klassiske guitar, også kaldet spansk eller akustisk guitar, ikke blot fordi den er lettere at overskue for børn og nybegyndere, men især fordi det metodiske stof til indlæring er udviklet med succes gennem flere generationer for dette instrument.

Man kan lettere omstille sig til et andet instrument, hvis man har fået en grundlæggende undervisning på et oprindeligt instrument med en tilsvarende ballast i node- og akkordlære, teoretisk såvel som praktisk. Velkommen til et af historiens mest spændende instrumenter.

Underviser: Louise Kristensen tlf: 2829 7941 (på barsel)
Vejledende startalder: 6 år

En harmonika (spillet af en harmonikaspiller) er et musikinstrument, der klassificeres som et tungeinstrument. Man kan både spille på tangent- og knapharmonika. Dets toner kommer fra invendige metalblades vibrationer sat i gang af lufttryk, der dannes med en blæsebælg. Der findes flere forskellige typer af harmonikaer. En enkelt har sit eget navn, nemlig accordeonet (spillet af en accordeonist).

Harmonikaen blev opfundet i i 1829 i Wien i Østrig i en periode, hvor man eksperimenterede med metalblade i instrumentbygning med inspiration fra Kinas blæseinstrumenter. Andre instrumenter, som den nært beslægtede concertina, kom til i samme periode.

Underviser: Tine Rehling tlf: 2614 3707
Vejledende startalder: 8 år

Harpen er et af de ældste instrumenter i verden. Det mest antikke eksemplar, som man har fundet, stammer fra Irak og kan dateres helt tilbage til 5.000 år f.kr.

På mange kan harpen virke som et fremmed og svært tilgængeligt instrument, men faktisk er harpen herlig for børn. Den har sin fascinerende og fortryllende klang, og man kan meget hurtigt spille små melodier på harpen og få det til at lyde som "rigtig musik”.

På musikskolen kan man låne de små irske harper, som er gode som begynderinstrument, og vi har også store koncertharper.

Underviser: Christian Leile tlf: 2991 7955
Vejledende startalder: 8 år

Klarinetten tilhører træblæserfamilien og findes i flere forskellige størrelser. Både som soloinstrument og sammen med andre har klarinetten mangfoldige udtryks- og klangmuligheder. Den var Mozarts yndlingsinstrument og der er skrevet meget god klassisk musik til klarinetten både for små besætninger og til dens vigtige rolle i symfoniorkesteret.

Senere er den blevet et hovedinstrument i jazz og flere typer folkemusik. Klarinetten er i sin tekniske spillemåde beslægtet med saxofonen og mange musikere kombinerer disse to instrumenter.

Undervisere:
Charlotte Wested tlf: 2124 6758
Sascha Nedergaard tlf: 4117 2412
Morten Thybo tlf: 4097 7678
Steingrimur Rohloff tlf: 5058 4645
Vejledende startalder: 6 år

Klaveret spiller med i næsten alt: I orkestre, popgrupper, musicals, jazz-bands, kammermusik. Som underlægning til film og reklamer. På cafeer, til fester og i TV-udsendelser. Men klaveret er også et instrument, som du kan dyrke alene.

Et klaver kan lyde som et helt orkester, og du keder dig aldrig i dit eget selskab, hvis du har lært at spille klaver. Klaveret er uden tvivl det instrument, der er skrevet mest musik for.

På Musikskolen kan klaverelever deltage i firehændigt sammenspil, kor, hørelære og sammenspil med andre instrumenter.

Vejledende startalder: 7-10 år
Musikskolen skaffer lærer ved behov

Kontrabassen er strygerfamiliens dybe storebror. Den kan spilles enten stående eller siddende på en høj taburet. Udover brugen som "bunden" i et symfoniorkester er instrumentet meget kendt fra jazzmusikken.

Strygeinstrumenterne generelt
Violin, bratsch (viola), cello (violoncello) og kontrabas indgår i mange forskellige musikalske sammenhænge. Alle strygeinstrumenter indgår i mange sammenspilssammenhænge, men kan også bruges som soloinstrumenter.

Sammenspil for strygere
For alle strygeinstrumenter gælder, at sammenspil er en integreret og væsentlig del af undervisningen. Sammenspil giver - ud over musikalske oplevelser - mulighed for et helt specielt kammeratskab. Sideløbende med den ugentlige enetime vil eleven få tilbud om at deltage på et sammenspilshold, så snart han eller hun er moden til det. Hold oprettes i kortere eller længere perioder og tilpasses elevernes niveauer. Musikskolen anbefaler stærkt, at alle strygerelever tager imod dette tilbud, som er gratis.

Hvornår kan man begynde?
Dette er individuelt - motivationen er den mest afgørende faktor. Derudover er en vis fysisk og mental modenhed forudsætning for, at barnet kan få udbytte af undervisningen. For elever, der begynder meget tidligt, stiller Musikskolen store krav til, at forældrenes deltager i både undervisning og øvning.

Vejledende minimum-alder
Violin 5-8 år
Bratsch 7-8 år
Cello 5-8 år
Kontrabas 7-10 år

Kontakt gerne strygerlærerne, hvis du er i tvivl.

Lektionslængde
Vi har erfaringer med, at det for strygerinstrumenter ikke giver mening at have lektionslængder på under 30 minutter, da tid til stemingen af instrumentet, såvel som de fysiske og intonationsmæssige udfordringer på disse instrumenter er ganske omfattende. Det er derfor kun muligt at tilmelde sig violin, bratsch, cello og kontrabas på 30 minutters lektionslængde på Hørsholm Musikskole.

Hvilke krav skal eleven opfylde?
Eleven behøver ingen musikalske eller instrumentale forkundskaber for at kunne begynde på et strygeinstrument. Udover at møde op til undervisningen skal eleven være indstillet på at øve dagligt derhjemme. Hvor megen og hvilken slags øvning, der kræves, afhænger af elevens alder og instrumentale standpunkt. Læreren vil vejlede om dette.

Hvad kræves af forældrene?
Musikalske eller instrumentale forkundskaber hos forældrene er ingen betingelse. For at hjælpe til, at ens barn får en livlslang glæde og berigelse ved at lære at spille og indgå i musikalske sammenhænge med andre, er det derimod nødvendigt, at forældrene udviser en stor interesse for barnets spil.

Hvis barnet starter meget tidligt med at modtage undervisning på et strygeinstrument, er det en forudsætning, at en af forældrene følger alle undervisningstimer og øver dagligt med barnet derhjemme. Generelt kan børn under ca. 11 år ikke selv tage ansvar for deres øvning. De har typisk brug for støtte hertil på forskellig vis. Også større børn kan have behov for, at forældrene hjælper dem med at planlægge deres øvetid.

Torben Kirkegaard tlf: 4029 7464
Christina Birksø tlf: 2621 7086


Den menneskelige stemme er naturens ældste instrument. Ved at gå til sang får man udviklet stemmen, så den altid klinger frit og ubesværet, og tilmed den kropslige støtte og vejrtrækning, hvilket kan være til glæde i alle livets forhold.

Sangen kan både fremstå som et smukt udtryk solo eller i kor, og den kan være socialt samlende og kulturelt bærende.

Underviser: Christian Leile tlf: 2991 7955
Vejledende startalder: 8 år

Saxofonen tilhører træblæserfamilien, selvom den normalt er lavet af messing. Det skyldes, at saxofonbladet typisk er lavet af træ, og uden et saxofonblad kan man ikke få lyd ud af instrumentet.

Saxofonen findes i flere størrelser og bruges i de fleste musikgenrer. Mest kendt er den nok for sin rolle i jazzsammenhænge, men saxofonen bliver også brugt i klassisk musik og regnes for et vigtigt instrument inden for den moderne kompositionsmusik. Mange af tidens komponister har ladet sig inspirere til at skrive værker for instrumentet.

Undervisere:
Stephen Henriksen tlf: 4073 8489
Henrik Thrane tlf: 2211 5396
Esben Duus tlf: 4091 1563
Nadiya Kot tlf: 4141 4987
Vejledende startalder: 6 år

I slagtøjsundervisningen får eleverne redskaber og færdigheder, der ruster dem til at indgå i en musikalsk sammenhæng. De får også et bredt overordnet stilkendskab. Eleverne spiller trommerytmer til musik og percussionrytmer afspillet fra computer og cd. Det giver eleverne en forståelse af sammenspillet mellem instrumenterne i et orkester. Vi har også projektgrupper, hvor slagtøjselever spiller sammen.

På Musikskolen spiller eleverne både efter noder og gehør, og der er mulighed for at optage rytmer, fills osv. Dette sker enten på skolens udstyr eller elevernes egen mobiltelefon, så eleverne får deres lektie med hjem, og samtidig lærer de at omsætte noderne til musik.

Slagtøjselever, der gerne vil spille klassisk slagtøj og mallet (xylofon, vibrafon og marimba), bør helst starte fra 3. klasse. Fra start skal de være motiverede for at bruge 20-30 minutter hjemme hver dag til at øve specielt mallet.

Som slagtøjselev på Musikskolen er der mulighed for at spille i et marimbaorkester. På den måde bliver eleverne en del af et ensemble, hvor et godt kammeratskab er kodeordet.

Underviser: Klaus Bjørn Olsen tlf: 2085 1296
Vejledende startalder: 8 år

Trompeten er det højest klingende messingblæseinstrument. Den findes i flere størrelser. De tidligste trompeter var signalinstrumenter, der blev brugt til militære eller religiøse formål. I dag bruges trompeten i både de klassiske orkestre, militærmusik, i jazz, rock og pop og ved højtider i kirker.

Vejledende startalder: 11 år
Musikskolen skaffer lærer ved behov

Trækbasunen, som også kaldes trombone, er et herligt instrument, som spiller i tenorlejet ligesom celloen hos strygerne. Tonerne på en trækbasun kan glide op og ned i hinanden, da man jo trækker tonen op og ned. Det kan udover smukke toner også lave sjove lyde.

Der er ikke mange, som spiller trækbasun, så der vil blive stor efterspørgsel efter dig i såvel klassisk som jazzorienteret sammenspil, hvis du bliver god til at spille på trækbasun. Musikskolen kontakter lærer efter behov.

Underviser: Hélène Navasse tlf: 2818 2078
Vejledende startalder: 8 år

Tværfløjten tilhører træblæserfamilien. Det skyldes, at den oprindeligt var lavet af træ. I dag fremstilles den af sølv, guld eller platin.

Den er et herligt melodiinstrument, som fint indgår i store og små ensembler. Fløjten bruges i både klassisk og rytmisk sammenhæng og er også populær inden for folkemusik.

Undervisere:
Jutta Scholz tlf: 6139 7239
Martha Marie Knudsen tlf: 2163 3164
Tinne Albrechtsen tlf. 2252 6025
Vejledende startalder: 5-8 år

Violinen er strygerfamiliens mindste og lyseste instrument. Den er tilmed det strygeinstrument, som komponister gennem tiderne har skrevet mest musik til.

Strygeinstrumenterne generelt
Violin, bratsch (viola), cello (violoncello) og kontrabas indgår i mange forskellige musikalske sammenhænge.

Hvor violin, bratsch og cello i lige store dele er både solo- og sammenspilsinstrumenter, bruges kontrabassen i højere grad i sammenspillet, selvom den også sagtens kan bruges til at spille melodier på.

Sammenspil for strygere
For alle strygeinstrumenter gælder, at sammenspil er en integreret og væsentlig del af undervisningen. Sammenspil giver - ud over musikalske oplevelser - mulighed for et helt specielt kammeratskab. Sideløbende med den ugentlige enetime vil eleven få tilbud om at deltage på et sammenspilshold, så snart han eller hun er moden til det. Hold oprettes i kortere eller længere perioder og tilpasses elevernes niveauer. Musikskolen anbefaler stærkt, at alle strygerelever tager imod dette tilbud, som er gratis.

Hvornår kan man begynde?
Dette er individuelt - motivationen er den mest afgørende faktor. Derudover er en vis fysisk og mental modenhed forudsætning for, at barnet kan få udbytte af undervisningen. For elever, der begynder meget tidligt, stiller Musikskolen store krav til, at forældrenes deltager i både undervisning og øvning.

Vejledende minimum-alder
Violin 5-8 år
Bratsch 7-8 år
Cello 5-8 år
Kontrabas 7-10 år

Kontakt gerne strygerlærerne, hvis du er i tvivl.

Lektionslængde
Vi har erfaringer med, at det for strygerinstrumenter ikke giver mening at have lektionslængder på under 30 minutter, da tid til stemingen af instrumentet, såvel som de fysiske og intonationsmæssige udfordringer på disse instrumenter er ganske omfattende. Det er derfor kun muligt at tilmelde sig violin, bratsch, cello og kontrabas på 30 minutters lektionslængde på Hørsholm Musikskole.

Hvilke krav skal eleven opfylde?
Eleven behøver ingen musikalske eller instrumentale forkundskaber for at kunne begynde på et strygeinstrument. Udover at møde op til undervisningen skal eleven være indstillet på at øve dagligt derhjemme. Hvor megen og hvilken slags øvning, der kræves, afhænger af elevens alder og instrumentale standpunkt. Læreren vil vejlede om dette.

Hvad kræves af forældrene?
Musikalske eller instrumentale forkundskaber hosforældrene er ingen betingelse. For at hjælpe til at ens barn får en livlslang glæde og berigelse ved at lære at spille og indgå i musikalske sammenhænge med andre, er det derimod nødvendigt, at forældrene udviser en stor interesse for barnets spil.

Hvis barnet starter meget tidligt med at modtage undervisning på et strygeinstrument, er det en forudsætning, at en af forældrene følger alle undervisningstimer og øver dagligt med barnet derhjemme. Generelt kan børn under ca. 11 år ikke selv tage ansvar for deres øvning. De har typisk brug for støtte hertil på forskellig vis. Også større børn kan have behov for, at forældrene hjælper dem med at planlægge deres øvetid.