Bratsch

Hør om bratschen, som også hedder viola her:

Undervisere:

Jutta Scholz tlf: 23 80 21 78
Thea Jørgensen tlf: 23 80 94 28
Tinne Albrechtsen tlf. 23 81 14 24
Vejledende startalder: 7-8 år

Bratschen er violinens storesøster. Den har en dybere klang end violinen og er fire til seks cm. længere. Bratschens størrelse gør, at der er længere mellem tonerne på gribebrættet. Derfor skal hånden have en større fleksibilitet, og i forhold til buen bruger man en anden teknik, når man spiller på instrumentet.

Strygeinstrumenterne generelt

Violin, bratsch (viola), cello (violoncello) og kontrabas indgår i mange forskellige musikalske sammenhænge. Hvor violin, bratsch og cello i lige stor grad er både solo- og sammenspilsinstrumenter, bruges kontrabassen primært i sammenspillet, selvom den også sagtens kan bruges til at spille melodier på.

Sammenspil for strygere

For alle strygeinstrumenter gælder, at sammenspil er en integreret og væsentlig del af undervisningen. Sammenspil giver - ud over musikalske oplevelser - mulighed for et helt specielt kammeratskab. Sideløbende med den ugentlige enetime vil eleven få tilbud om at deltage på et sammenspilshold, så snart han eller hun er moden til det. Hold oprettes i kortere eller længere perioder og tilpasses elevernes niveauer. Musikskolen anbefaler stærkt, at alle strygerelever tager imod dette tilbud, som er gratis.

Hvornår kan man begynde?

Dette er individuelt - motivationen er den mest afgørende faktor. Derudover er en vis fysisk og mental modenhed forudsætning for, at barnet kan få udbytte af undervisningen. For elever, der begynder meget tidligt, stiller Musikskolen store krav til, at forældrene deltager i både undervisning og øvning.

Vejledende minimum-alder

Violin 5-8 år
Bratsch 7-8 år
Cello 5-8 år
Kontrabas 7-10 år

Kontakt gerne strygerlærerne, hvis du er i tvivl.

Lektionslængde

Vi har erfaringer med, at det for strygerinstrumenter ikke giver mening at have lektionslængder på under 30 minutter, da tid til stemingen af instrumentet, såvel som de fysiske og intonationsmæssige udfordringer på disse instrumenter er ganske omfattende. Det er derfor kun muligt at tilmelde sig violin, bratsch, cello og kontrabas på 30 minutters lektionslængde på Hørsholm Musikskole.

Hvilke krav skal eleven opfylde?

Eleven behøver ingen musikalske eller instrumentale forkundskaber for at kunne begynde på et strygeinstrument. Udover at møde op til undervisningen skal eleven være indstillet på at øve dagligt derhjemme. Hvor megen og hvilken slags øvning, der kræves, afhænger af elevens alder og instrumentale standpunkt. Læreren vil vejlede om dette.

Hvad kræves af forældrene?

Musikalske eller instrumentale forkundskaber hos forældrene er ingen betingelse. For at hjælpe til, at ens barn får en livslang glæde og berigelse ved at lære at spille og indgå i musikalske sammenhænge med andre, er det derimod nødvendigt, at forældrene udviser en stor interesse for barnets spil.

Hvis barnet starter meget tidligt med at modtage undervisning på et strygeinstrument, er det en forudsætning, at en af forældrene følger alle undervisningstimer og øver dagligt med barnet derhjemme. Generelt kan børn under ca. 11 år ikke selv tage ansvar for deres øvning. De har typisk brug for støtte hertil på forskellig vis. Også større børn kan have behov for, at forældrene hjælper dem med at planlægge deres øvetid.

Musikskolen anbefaler følgende fag som gratis supplement: