Musikteori og Hørelære niveau 1

Musikkens grundbegreber
Underviser: Steingrimur Rohloff, tlf: 5058 4645
45 min. hold. Gratis for instrumentalelever.

Her får eleverne den første tilgang til musikkens grundpiller både i den klingende og skriftlige form. Vi arbejder os frem mod at kunne følgende:

  • Bestemme alle intervaller på nodebilledet op til en kvint og kende alle intervalbetegnelser op til en oktav
  • Høre forskel på dur og mol
  • Høre forskel på stor og lille sekund og stor og lille terts
  • Eftersynge en kort melodi efter den er spillet på klaveret
  • Klappe lette rytmer efter
  • Høre forskel på 3-delte og 4-delte taktarter
  • Forstå betegnelserne p, pp, ppp, mf, f, ff, fff, cresc., og dim.

Herudover taler vi om musikepoker, om symfoniorkestret, og lytter til musikeksempler.

Onsdag 15:30-16:15