Musikteori og Hørelære niveau 3

Elite og konservatorieforberedende niveau
Underviser: Steingrimur Rohloff, tlf: 5058 4645

Dette hold er målrettet elever, som eventuelt overvejer at søge ind på Musikkonservatoriet eller Musikvidenskabeligt Institut, og vil forberede sig til de optagelsesprøver, der venter der.

Harmonilæren behandler modulationer, arrangementer i klassisk romantisk stil, korsats og formindskede akkorder samt en større forståelse af jazz- og popmusikkens harmoniske greb. Desuden følger undervisningen i hørelære de nu højere krav til faget. Det, som behandles teoretisk, skal eleverne også kunne genkende gennem hørelsen. Akkordfølger og rytmer høres, spilles og skrives ned. Elever fra dette hold, som vil lave et arrangement for et ensemble, kan gøre det, idet de besøger Musikteori 2 i en periode. Vi arbejder os frem til at kunne følgende:

  • bestemme samtlige intervaller auditivt op til en decim
  • høre forskel på dur- og molakkorder, forstørrede og formindskede akkorder og skrive dem ned på noder
  • kende alle musikkens epoker fra tidlig barok til modernisme samt flere komponister og værker fra hver epoke
  • synge lettere, men lange tonale melodier fra bladet (terts-, kvart-, kvint- og oktavspring)
  • kunne kvintcirklen, og fastslå alle tonearter med fortegn
  • kende forskel på alle klassiske taktarter, for eksempel 3/4, 6/8 og ulige taktarter
  • kende alle instrumenterne fra det klassiske symfoniorkester
  • høre hvilken tone, der ligger øverst i en septimakkord
  • kende betegnelser som dolce, espressivo og cantabile

Herudover arbejder vi med at høre forskellige typer kadencer, og genkende dem på noder (forudhold, S, S&, mol-s, skuffende kadencer og bidominanter), synge tolvtonerækker og behandle jazzakkorder.

Onsdag 18:15-19:00