Talentlinje

Det er en del af musikskolens mål også at tage særligt vare på de specielt talentfulde børn og unge, som går til musikundervisning. Talentundervisningen sigter blandt andet mod, at eleven kan bestå optagelsesprøve på et MGK eller Konservatorium.

Optræden ved koncerter er en naturlig del af talentelevens udvikling. Der kan også iværksættes fælles overværelse af professionelle koncerter, masterclasses eller kurser i sceneoptræden.

Talentliniens indhold er:
Hovedfag 2 x 30 minutter ugentligt
Teori - hørelære - herunder forløb med PGT/SSB (koordination og pulsforståelse)
Orkester, kor eller ensemble
Optræden ved koncerter minimum fire gange årligt
Evalueringssamtale mellem lærere og elever

Bifag eller brugsklaver 30 min. ugentligt kan tilkøbes.

Elever kan ikke søge om at blive optaget på talentlinjen, men skal indstilles af en lærer. Hvis du vil vide mere om Hørsholm Musikskoles Talentlinje, kan du kontakte administrationen.