Musik er en kilde til livsglæde og selverkendelse. Veltilrettelagte musikaktiviteter styrker desuden barnets generelle udvikling: Sanserne, sproget, motorikken og psyken. Undervisningen foregår i et roligt tempo med en fast tilrettelagt struktur, der gør det lettere for barnet at bevare koncentrationen. Læreren har en tæt dialog med forældrene om undervisningen.

SoloundervisningMusikaktiviteterne tilpasses det enkelte barn i samråd med forældrene. Afhængigt af barnets alder og udviklingstrin, vil undervisningen indeholde sang, leg, rim og remser, bevægelse, dramatik, spil på forskellige rytmeinstrumenter, improvisation ved klaveret, sangdigtning og musiklytning. For børn med bevægelseshandicap, er der mulighed for undervisning ved hjælp af ipad. Forældrene deltager i undervisningen, hvis der er behov for det.
Holdundervisning
Undervisningen er baseret på sang, spil og bevægelse. Sammenspil med brug af trommer, klokker, xylofoner og andre rytmeinstrumenter, bodypercussion (tramp, klap m.m.), elementær rytmelære, små dramatiske forløb, fri dans til spændende musik, sangdigtning og improvisation vil indgå.

”Boblerne” for 12-16 årige.
Tirsdag 17.15-18.00.

Soloundervisning
Yngre børn, der ønsker at gå til holdundervisning i musik, henvises til musikskolens tilbud for de yngste: Babybongo, Musik og Leg, Musikalsk Værksted.
Musikaktiviteterne tilpasses det enkelte barn i samråd med forældrene. Afhængig af barnets alder og udviklingstrin vil undervisningen indeholde: sang, leg, rim og remser, bevægelse, dramatik, spil på forskellige rytmeinstrumenter og improvisation ved klaveret.

Elever med nedsat bevægelighed tilbydes undervisning i egnede instrumenter f.eks. keyboard, klokker og musikinstrumenter på iPad.