Musik er en kilde til livsglæde og selverkendelse. Veltilrettelagte musikaktiviteter styrker desuden barnets generelle udvikling: Sanserne, sproget, motorikken og psyken. Undervisningen foregår i et roligt tempo med en fast tilrettelagt struktur, der gør det lettere for barnet at bevare koncentrationen. Læreren har en tæt dialog med forældrene om undervisningen.

Soloundervisning

Musikaktiviteterne tilpasses det enkelte barn i samråd med forældrene. Afhængigt af barnets alder og udviklingstrin, vil undervisningen indeholde sang, leg, rim og remser, bevægelse, dramatik, spil på forskellige rytmeinstrumenter, improvisation ved klaveret, sangdigtning og musiklytning. undervisningen, hvis der er behov for det.

Musik for børn med særlige behov. Hold på Lundevejsskolen

Musikskolen har indgået et samarbejde med Lundevejsskolen for børn med særlige behov.
Musikalsk samvær udvikler både musikalske, sociale og motoriske kompetencer., og i undervisningen arbejder vi blandt andet med basal rytmelære, tur-tagning og mod til selvudtryk.

Holdet ligger tirsdage kl. 14:15-15:00 på Lundevejsskolen, og strækker sig over 32 gange. Forløbet koster 399,- kr. om måneden. Der betales 10 rater af 399,-.

Underviser:

Ulla Lau Hyldgård. Tlf. 23 81 21 62