Logo til OrkesterMester

OrkesterMester

OrkesterMester har været i gang siden efteråret 2018, og er en organisation der sigter på at opdyrke skoleorkestre på skoler, hvor der ikke i forvejen er et. I OrkesterMester er det hele klasser, der spiller. 

Fra 2020 har Hørsholm Skole og Hørsholm Musikskole blevet udvalgt til at deltage i OrkesterMester.

2. klassetrin på Hørsholm Skole får derfor nu med OrkesterMester chancen for - i samarbejde med Hørsholm Musikskole, at lære et instrument at kende.

Symfoniorkestret er rammen for de instrumenter som er i spil: Det gælder strygerinstrumenterne violin og cello samt blæserinstrumenterne tværfløjte, klarinet, trompet og horn.

Læs mere om orkestermester her

 

Instrumentalundervisning for OrkesterMesterelever

Underviser: Louise Hjorth Hansen tlf: 23802884
Vejledende startalder: 6 år

Blokfløjten er et lettilgængeligt instrument, som tilmed er ret billigt i anskaffelse. En del elever fortsætter med at spille blokfløjte i mange år, mens andre bruger instrumentet som et springbræt til et andet instrument.

Man begynder på en sopranblokfløjte. Efter få år kan eleven deltage i sammenspil, hvor vi også anvender de større alt-, tenor- og basblokfløjter.

Underviser: Thomas Asli tlf: 
Vejledende startalder: 5-8 år

Celloen er strygerfamiliens næstdybeste instrument, som spilles siddende. Celloen indgår i mange forskellige musikalske sammenhænge, bl.a. i symfoniorkesteret, strygekvartetten og klavertrioen. Instrumentet bliver overvejende brugt i klassisk musik, men man hører det også tit i rytmiske sammenhænge, hvor dets melodiske egenskaber og bløde klang giver en stemningsfuld effekt.

Strygeinstrumenterne generelt
Violin, bratsch (viola), cello (violoncello) og kontrabas indgår i mange forskellige musikalske sammenhænge. Hvor violin, bratsch og cello i lige store dele er både solo- og sammenspilsinstrumenter, bruges kontrabassen i højere grad i sammenspillet, selvom den også sagtens kan bruges til at spille melodier på.

Sammenspil for strygere
For alle strygeinstrumenter gælder, at sammenspil er en integreret og væsentlig del af undervisningen. Sammenspil giver - ud over musikalske oplevelser - mulighed for et helt specielt kammeratskab. Sideløbende med den ugentlige enetime vil eleven få tilbud om at deltage på et sammenspilshold, så snart han eller hun er moden til det. Hold oprettes i kortere eller længere perioder og tilpasses elevernes niveauer. Musikskolen anbefaler stærkt, at alle strygerelever tager imod dette tilbud, som er gratis.

Hvornår kan man begynde?
Dette er individuelt - motivationen er den mest afgørende faktor. Derudover er en vis fysisk og mental modenhed forudsætning for, at barnet kan få udbytte af undervisningen. For elever, der begynder meget tidligt, stiller Musikskolen store krav til, at forældrenes deltager i både undervisning og øvning.

Vejledende minimum-alder
Violin 5-8 år
Bratsch 7-8 år
Cello 5-8 år
Kontrabas 7-10 år

Kontakt gerne strygerlærerne, hvis du er i tvivl.

Lektionslængde
Vi har erfaringer med, at det for strygerinstrumenter ikke giver mening at have lektionslængder på under 30 minutter, da tid til stemingen af instrumentet, såvel som de fysiske og intonationsmæssige udfordringer på disse instrumenter er ganske omfattende. Det er derfor kun muligt at tilmelde sig violin, bratsch, cello og kontrabas på 30 minutters lektionslængde på Hørsholm Musikskole.

Hvilke krav skal eleven opfylde?
Eleven behøver ingen musikalske eller instrumentale forkundskaber for at kunne begynde på et strygeinstrument. Udover at møde op til undervisningen skal eleven være indstillet på at øve dagligt derhjemme. Hvor megen og hvilken slags øvning, der kræves, afhænger af elevens alder og instrumentale standpunkt. Læreren vil vejlede om dette.

Hvad kræves af forældrene?
Musikalske eller instrumentale forkundskaber hos forældrene er ingen betingelse. For at hjælpe til, at ens barn får en livlslang glæde og berigelse ved at lære at spille og indgå i musikalske sammenhænge med andre, er det derimod nødvendigt, at forældrene udviser en stor interesse for barnets spil.

Hvis barnet starter meget tidligt med at modtage undervisning på et strygeinstrument, er det en forudsætning, at en af forældrene følger alle undervisningstimer og øver dagligt med barnet derhjemme. Generelt kan børn under ca. 11 år ikke selv tage ansvar for deres øvning. De har typisk brug for støtte hertil på forskellig vis. Også større børn kan have behov for, at forældrene hjælper dem med at planlægge deres øvetid.

 

Undervisere:
Jutta Scholz tlf: 
Thea Jørgensen tlf: 
Tinne Albrechtsen tlf:

Vejledende startalder: 7-8 år

Bratschen er violinens storesøster. Den har en dybere klang end violinen og er fire til seks cm. længere. Bratschens størrelse gør, at der er længere mellem tonerne på gribebrættet. Derfor skal hånden have en større fleksibilitet, og i forhold til buen bruger man en anden teknik, når man spiller på instrumentet.

Strygeinstrumenterne generelt
Violin, bratsch (viola), cello (violoncello) og kontrabas indgår i mange forskellige musikalske sammenhænge. Hvor violin, bratsch og cello i lige stor grad er både solo- og sammenspilsinstrumenter, bruges kontrabassen primært i sammenspillet, selvom den også sagtens kan bruges til at spille melodier på.

Sammenspil for strygere
For alle strygeinstrumenter gælder, at sammenspil er en integreret og væsentlig del af undervisningen. Sammenspil giver - ud over musikalske oplevelser - mulighed for et helt specielt kammeratskab. Sideløbende med den ugentlige enetime vil eleven få tilbud om at deltage på et sammenspilshold, så snart han eller hun er moden til det. Hold oprettes i kortere eller længere perioder og tilpasses elevernes niveauer. Musikskolen anbefaler stærkt, at alle strygerelever tager imod dette tilbud, som er gratis.

Hvornår kan man begynde?
Dette er individuelt - motivationen er den mest afgørende faktor. Derudover er en vis fysisk og mental modenhed forudsætning for, at barnet kan få udbytte af undervisningen. For elever, der begynder meget tidligt, stiller Musikskolen store krav til, at forældrene deltager i både undervisning og øvning.

Vejledende minimum-alder
Violin 5-8 år
Bratsch 7-8 år
Cello 5-8 år
Kontrabas 7-10 år

Kontakt gerne strygerlærerne, hvis du er i tvivl.

Lektionslængde
Vi har erfaringer med, at det for strygerinstrumenter ikke giver mening at have lektionslængder på under 30 minutter, da tid til stemingen af instrumentet, såvel som de fysiske og intonationsmæssige udfordringer på disse instrumenter er ganske omfattende. Det er derfor kun muligt at tilmelde sig violin, bratsch, cello og kontrabas på 30 minutters lektionslængde på Hørsholm Musikskole.

Hvilke krav skal eleven opfylde?
Eleven behøver ingen musikalske eller instrumentale forkundskaber for at kunne begynde på et strygeinstrument. Udover at møde op til undervisningen skal eleven være indstillet på at øve dagligt derhjemme. Hvor megen og hvilken slags øvning, der kræves, afhænger af elevens alder og instrumentale standpunkt. Læreren vil vejlede om dette.

Hvad kræves af forældrene?
Musikalske eller instrumentale forkundskaber hos forældrene er ingen betingelse. For at hjælpe til, at ens barn får en livlslang glæde og berigelse ved at lære at spille og indgå i musikalske sammenhænge med andre, er det derimod nødvendigt, at forældrene udviser en stor interesse for barnets spil.

Hvis barnet starter meget tidligt med at modtage undervisning på et strygeinstrument, er det en forudsætning, at en af forældrene følger alle undervisningstimer og øver dagligt med barnet derhjemme. Generelt kan børn under ca. 11 år ikke selv tage ansvar for deres øvning. De har typisk brug for støtte hertil på forskellig vis. Også større børn kan have behov for, at forældrene hjælper dem med at planlægge deres øvetid.

Underviser: Christian Leile tlf: 
Vejledende startalder: 8 år

Klarinetten tilhører træblæserfamilien og findes i flere forskellige størrelser. Både som soloinstrument og sammen med andre har klarinetten mangfoldige udtryks- og klangmuligheder. Den var Mozarts yndlingsinstrument og der er skrevet meget god klassisk musik til klarinetten både for små besætninger og til dens vigtige rolle i symfoniorkesteret.

Senere er den blevet et hovedinstrument i jazz og flere typer folkemusik. Klarinetten er i sin tekniske spillemåde beslægtet med saxofonen og mange musikere kombinerer disse to instrumenter.

Undervisere:
Stephen Henriksen tlf: 
Henrik Thrane tlf: 
Esben Duus tlf: 
Nadiya Kot tlf: 
Vejledende startalder: 6 år

I slagtøjsundervisningen får eleverne redskaber og færdigheder, der ruster dem til at indgå i en musikalsk sammenhæng. De får også et bredt overordnet stilkendskab. Eleverne spiller trommerytmer til musik og percussionrytmer afspillet fra computer og cd. Det giver eleverne en forståelse af sammenspillet mellem instrumenterne i et orkester. Vi har også projektgrupper, hvor slagtøjselever spiller sammen.

På Musikskolen spiller eleverne både efter noder og gehør, og der er mulighed for at optage rytmer, fills osv. Dette sker enten på skolens udstyr eller elevernes egen mobiltelefon, så eleverne får deres lektie med hjem, og samtidig lærer de at omsætte noderne til musik.

Slagtøjselever, der gerne vil spille klassisk slagtøj og mallet (xylofon, vibrafon og marimba), bør helst starte fra 3. klasse. Fra start skal de være motiverede for at bruge 20-30 minutter hjemme hver dag til at øve specielt mallet.

Som slagtøjselev på Musikskolen er der mulighed for at spille i et marimbaorkester. På den måde bliver eleverne en del af et ensemble, hvor et godt kammeratskab er kodeordet.

Underviser: Klaus Bjørn Olsen tlf: 
Vejledende startalder: 8 år

Trompeten er det højest klingende messingblæseinstrument. Den findes i flere størrelser. De tidligste trompeter var signalinstrumenter, der blev brugt til militære eller religiøse formål. I dag bruges trompeten i både de klassiske orkestre, militærmusik, i jazz, rock og pop og ved højtider i kirker.

Underviser: Hélène Navasse tlf: 
Vejledende startalder: 8 år

Tværfløjten tilhører træblæserfamilien. Det skyldes, at den oprindeligt var lavet af træ. I dag fremstilles den af sølv, guld eller platin.

Den er et herligt melodiinstrument, som fint indgår i store og små ensembler. Fløjten bruges i både klassisk og rytmisk sammenhæng og er også populær inden for folkemusik.

Undervisere:
Jutta Scholz tlf:
Thea Jørgensen tlf: 
Tinne Albrechtsen tlf. 
Vejledende startalder: 5-8 år

Violinen er strygerfamiliens mindste og lyseste instrument. Den er tilmed det strygeinstrument, som komponister gennem tiderne har skrevet mest musik til.

Strygeinstrumenterne generelt
Violin, bratsch (viola), cello (violoncello) og kontrabas indgår i mange forskellige musikalske sammenhænge.

Hvor violin, bratsch og cello i lige store dele er både solo- og sammenspilsinstrumenter, bruges kontrabassen i højere grad i sammenspillet, selvom den også sagtens kan bruges til at spille melodier på.

Sammenspil for strygere
For alle strygeinstrumenter gælder, at sammenspil er en integreret og væsentlig del af undervisningen. Sammenspil giver - ud over musikalske oplevelser - mulighed for et helt specielt kammeratskab. Sideløbende med den ugentlige enetime vil eleven få tilbud om at deltage på et sammenspilshold, så snart han eller hun er moden til det. Hold oprettes i kortere eller længere perioder og tilpasses elevernes niveauer. Musikskolen anbefaler stærkt, at alle strygerelever tager imod dette tilbud, som er gratis.

Hvornår kan man begynde?
Dette er individuelt - motivationen er den mest afgørende faktor. Derudover er en vis fysisk og mental modenhed forudsætning for, at barnet kan få udbytte af undervisningen. For elever, der begynder meget tidligt, stiller Musikskolen store krav til, at forældrenes deltager i både undervisning og øvning.

Vejledende minimum-alder
Violin 5-8 år
Bratsch 7-8 år
Cello 5-8 år
Kontrabas 7-10 år

Kontakt gerne strygerlærerne, hvis du er i tvivl.

Lektionslængde
Vi har erfaringer med, at det for strygerinstrumenter ikke giver mening at have lektionslængder på under 30 minutter, da tid til stemingen af instrumentet, såvel som de fysiske og intonationsmæssige udfordringer på disse instrumenter er ganske omfattende. Det er derfor kun muligt at tilmelde sig violin, bratsch, cello og kontrabas på 30 minutters lektionslængde på Hørsholm Musikskole.

Hvilke krav skal eleven opfylde?
Eleven behøver ingen musikalske eller instrumentale forkundskaber for at kunne begynde på et strygeinstrument. Udover at møde op til undervisningen skal eleven være indstillet på at øve dagligt derhjemme. Hvor megen og hvilken slags øvning, der kræves, afhænger af elevens alder og instrumentale standpunkt. Læreren vil vejlede om dette.

Hvad kræves af forældrene?
Musikalske eller instrumentale forkundskaber hosforældrene er ingen betingelse. For at hjælpe til at ens barn får en livlslang glæde og berigelse ved at lære at spille og indgå i musikalske sammenhænge med andre, er det derimod nødvendigt, at forældrene udviser en stor interesse for barnets spil.

Hvis barnet starter meget tidligt med at modtage undervisning på et strygeinstrument, er det en forudsætning, at en af forældrene følger alle undervisningstimer og øver dagligt med barnet derhjemme. Generelt kan børn under ca. 11 år ikke selv tage ansvar for deres øvning. De har typisk brug for støtte hertil på forskellig vis. Også større børn kan have behov for, at forældrene hjælper dem med at planlægge deres øvetid.