Musikteori Niveau 2

Underviser: Steingrimur Rohloff, tlf: 5058 4645

Vi kommer rundt om alt, hvad musikken har at byde på. Vi fortsætter med teori og hørelære (intervaller, harmonilære, jazzrytmer, latinske rytmer, klassisk bladsang), men vi dykker også dybere ned i musikhistoriens gamle og moderne komponister. Herudover får vi styr på, hvordan et orkester fungerer, og vi laver instrumentationer af klaverstykker til små og store besætninger. Vi arbejder os frem til at kunne følgende:

høre alle intervaller op til en kvint
kende skalatrin i dur og mol
høre forskel på dur- og molakkorder
kende betegnelsen for og rækkefølgen på musikepoker fra renæssancen til modernismen
kende navnene på flere komponister og indordne dem under epokerne
kvintcirklen
kende tempobetegnelser som adagio, andante, allegro, vivace og ritardando
kende begreber som legato og staccato
gengive korte rytme- og melodiforløb
bestemme tonearter med op til 2 fortegn
bestemme intervaller på nodebilledet op til en oktav
Herudover arbejder vi med at kunne bestemme tonearter på op til 6 fortegn, genkende alle symfoniorkestrets instrumenter og høre intervaller op til en stor decim. Vi begynder at arbejde med funktionsteori (T. S, D, Tp, Sp, Dp, bidominanter og vekseldominanter) og med at behandle forskellige dominantmodeller på noder (forudhold, tilføjede noner med mere).