Musikteori Niveau 3

Elite og konservatorieforberedende niveau
Underviser: Steingrimur Rohloff, tlf: 5058 4645

Her går man, hvis man eventuelt overvejer at søge ind på Musikkonservatoriet eller Musikvidenskabeligt Institut og vil forberede sig til de optagelsesprøver, der venter der. Harmonilæren behandler modulationer, arrangementer i klassisk romantisk stil, korsats og formindskede akkorder samt en større forståelse af jazz- og popmusikkens harmoniske greb. Desuden følger undervisningen i hørelære de nu højere krav til faget. Det, som behandles teoretisk, skal eleverne også kunne genkende gennem hørelsen. Akkordfølger og rytmer høres, spilles og skrives ned. Elever fra dette hold, som vil lave et arrangement for et ensemble, kan gøre det, idet de besøger Musikteori 2 i en periode. Vi arbejder os frem til at kunne følgende:

bestemme samtlige intervaller auditivt op til en decim
høre forskel på dur- og molakkorder, forstørrede og formindskede akkorder og skrive dem ned på noder
kende alle musikkens epoker fra tidlig barok til modernisme samt flere komponister og værker fra hver epoke
synge lettere, men lange tonale melodier fra bladet (terts-, kvart-, kvint- og oktavspring)
kunne kvintcirklen, og fastslå alle tonearter med fortegn
kende forskel på alle klassiske taktarter, for eksempel 3/4, 6/8 og ulige takter
kende alle instrumenterne fra det klassiske symfoniorkester
høre hvilken tone, der ligger øverst i en septimakkord
kende betegnelser som dolce, espressivo og cantabile
Herudover arbejder vi med at høre forskellige typer kadencer, og genkende dem på noder (forudhold, S, S&, mol-s, skuffende kadencer og bidominanter), synge tolvtonerækker og behandle jazzakkorder.